Sunday, November 29, 2009

دانلود ویدیو های ( فیلم های )اموزشی رقص ایرانی _خردادیان _روحی

سلام
اینم مجموعه ای تقریبا کامل از ویدیو های اموزشی رقص که من برای شما
upload
کردم، امیدوارم از تماشای انها لذت ببرید


ویدیو شماره 1
حجم 700 mb
سرور رپیدشیر


http://rapidshare.com/files/306241559/dance1.avi.001
http://rapidshare.com/files/306241561/dance1.avi.002
http://rapidshare.com/files/306241565/dance1.avi.003
http://rapidshare.com/files/307593475/dance1.avi.004
http://rapidshare.com/files/308074797/dance1.avi.005
http://rapidshare.com/files/308074799/dance1.avi.006
http://rapidshare.com/files/308074804/dance1.avi.007
http://rapidshare.com/files/309006460/dance1.avi.008
http://rapidshare.com/files/309001850/dance1.avi.009
http://rapidshare.com/files/309004169/dance1.avi.010
http://rapidshare.com/files/308582878/dance1.avi.011
http://rapidshare.com/files/308547918/dance1.avi.012
http://rapidshare.com/files/308584971/dance1.avi.013
http://rapidshare.com/files/307622711/dance1.avi.014
http://rapidshare.com/files/307622709/dance1.avi.015
http://rapidshare.com/files/306241566/dance1.avi.016


یا سرور
file factoryhttp://www.filefactory.com/file/a1d9b99/n/dance1.avi.001
http://www.filefactory.com/file/a1d9b98/n/dance1.avi.002
http://www.filefactory.com/file/a1d9b95/n/dance1.avi.003
http://www.filefactory.com/file/a1d9b97/n/dance1.avi.004
http://www.filefactory.com/file/a1d9ca1/n/dance1.avi.005
http://www.filefactory.com/file/a1737a0/n/dance1.avi.006
http://www.filefactory.com/file/a1d9cad/n/dance1_avi.007
http://www.filefactory.com/file/a1d9cae/n/dance1.avi.008
http://www.filefactory.com/file/a1d9cag/n/dance1.avi.009
http://www.filefactory.com/file/a1d9ca3/n/dance1.avi.010
http://www.filefactory.com/file/a1d9cah/n/dance1.avi.011
http://www.filefactory.com/file/a18d04c/n/dance1.avi.012
http://www.filefactory.com/file/a1d9ca2/n/dance1.avi.013
http://www.filefactory.com/file/a2b747g/n/dance1.avi.014
http://www.filefactory.com/file/a1d9ca8/n/dance1.avi.015
http://www.filefactory.com/file/a1d9ca6/n/dance1.avi.016


ویدیو شماره 2
حجم 500mb

سرور رپیدشیر


http://rapidshare.com/files/309031527/persian_dance2.mpg.001
http://rapidshare.com/files/309031539/persian_dance2.mpg.002
http://rapidshare.com/files/309496964/persian_dance2.mpg.003
http://rapidshare.com/files/309496172/persian_dance2.mpg.004
http://rapidshare.com/files/309498349/persian_dance2.mpg.005
http://rapidshare.com/files/309956002/persian_dance2.mpg.006
http://rapidshare.com/files/309951831/persian_dance2.mpg.007
http://rapidshare.com/files/309953478/persian_dance2.mpg.008
http://rapidshare.com/files/309951459/persian_dance2.mpg.009
http://rapidshare.com/files/309951429/persian_dance2.mpg.010
http://rapidshare.com/files/310923653/persian_dance2.mpg.011

یا سرور
file factory

http://www.filefactory.com/file/a1d9c63/n/persian_dance2_mpg.001
http://www.filefactory.com/file/a1d9c66/n/persian_dance2_mpg.002
http://www.filefactory.com/file/a2b99ab/n/persian_dance2_mpg.003
http://www.filefactory.com/file/a1d9c67/n/persian_dance2_mpg.004
http://www.filefactory.com/file/a191239/n/persian_dance2_mpg.005
http://www.filefactory.com/file/a1d9c7a/n/persian_dance2_mpg.006
http://www.filefactory.com/file/a1fdae5/n/persian_dance2_mpg.007
http://www.filefactory.com/file/a1d9c7c/n/persian_dance2_mpg.008
http://www.filefactory.com/file/a21h5cg/n/persian_dance2_mpg.009
http://www.filefactory.com/file/a1d9c81/n/persian_dance2_mpg.010
http://www.filefactory.com/file/a1d9c7e/n/persian_dance2_mpg.011


ویدیو شماره 3
حجم 700 mb


سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/310924315/persian_dance3.avi.001
http://rapidshare.com/files/310924511/persian_dance3.avi.002
http://rapidshare.com/files/310924627/persian_dance3.avi.003
http://rapidshare.com/files/311932316/persian_dance3.avi.004
http://rapidshare.com/files/312017545/persian_dance3.avi.005
http://rapidshare.com/files/310923598/persian_dance3.avi.006
http://rapidshare.com/files/311353579/persian_dance3.avi.007
http://rapidshare.com/files/311351085/persian_dance3.avi.008
http://rapidshare.com/files/311353563/persian_dance3.avi.009
http://rapidshare.com/files/311351056/persian_dance3.avi.010
http://rapidshare.com/files/311350984/persian_dance3.avi.011
http://rapidshare.com/files/311353608/persian_dance3.avi.012
http://rapidshare.com/files/311357054/persian_dance3.avi.013
http://rapidshare.com/files/312010773/persian_dance3.avi.014
http://rapidshare.com/files/311933861/persian_dance3.avi.015
http://rapidshare.com/files/306250603/persian_dance3.avi.016


یا سرور
file factory

http://www.filefactory.com/file/a2c8eg4/n/persian_dance3_avi.001
http://www.filefactory.com/file/a1d9c70/n/persian_dance3_avi.002
http://www.filefactory.com/file/a1d9c74/n/persian_dance3_avi.003
http://www.filefactory.com/file/a15h3hg/n/persian_dance3_avi.004
http://www.filefactory.com/file/a1ede46/n/persian_dance3_avi.005
http://www.filefactory.com/file/a1d9c71/n/persian_dance3_avi.006
http://www.filefactory.com/file/a1d9c75/n/persian_dance3_avi.007
http://www.filefactory.com/file/a1d9c79/n/persian_dance3_avi.009
http://www.filefactory.com/file/a1d9c8b/n/persian_dance3_avi.010
http://www.filefactory.com/file/a1d9c8c/n/persian_dance3_avi.011
http://www.filefactory.com/file/a1d9c8d/n/persian_dance3_avi.012
http://www.filefactory.com/file/a1d9c8h/n/persian_dance3_avi.013
http://www.filefactory.com/file/a1ede00/n/persian_dance3_avi.014
http://www.filefactory.com/file/a1ede01/n/persian_dance3_avi.015
http://www.filefactory.com/file/a1d9c8e/n/persian_dance3_avi.016

ویدیو شماره 4
حجم 200 Mb
سرور رپیدشیرhttp://rapidshare.com/files/311255755/persian_dance5.mp4.001
http://rapidshare.com/files/311255549/persian_dance5.mp4.002
http://rapidshare.com/files/311255732/persian_dance5.mp4.003
http://rapidshare.com/files/311255539/persian_dance5.mp4.004

یا سرور
file factory
http://www.filefactory.com/file/a1d9c10/n/persian_dance5_mp4.001
http://www.filefactory.com/file/a1d9c15/n/persian_dance5_mp4.002
http://www.filefactory.com/file/a1d9c17/n/persian_dance5_mp4.003
http://www.filefactory.com/file/a1d9c18/n/persian_dance5_mp4.004


ویدیو شماره 5
حجم 190 mbسرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/311259290/persian_dance_4_video.mp4.001
http://rapidshare.com/files/311259560/persian_dance_4_video.mp4.002
http://rapidshare.com/files/311259689/persian_dance_4_video.mp4.003
http://rapidshare.com/files/311259430/persian_dance_4_video.mp4.004
http://rapidshare.com/files/311259156/persian_dance_4_video.mp4.005

یا سرور
file factory


http://www.filefactory.com/file/a1gagea/n/persian_dance_4_video_mp4.001
http://www.filefactory.com/file/a2f0d75/n/persian_dance_4_video_mp4.002
http://www.filefactory.com/file/a1d9c27/n/persian_dance_4_video_mp4.003
http://www.filefactory.com/file/a1d9c3c/n/persian_dance_4_video_mp4.004
http://www.filefactory.com/file/a1d9c26/n/persian_dance_4_video_mp4_005


برای پیکر بندی فایلها از برنامه
Hjsplit

http://hjsplit.en.softonic.com/
استفاده نماییدسلام

اینم سری کامل فیلمهای اموزشی ایروبیک و رقص
Ministry Of Sound - Pump It Up

که دانلود و استفاده از این ویدیوهای داغ رو به شما توصیه می کنم


************************************************************************
سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/227592509/PumpItUp-Aeroburn.part01.rar
http://rapidshare.com/files/227664069/PumpItUp-Aeroburn.part02.rar
http://rapidshare.com/files/228742631/PumpItUp-Aeroburn.part03.rar
http://rapidshare.com/files/229111477/PumpItUp-Aeroburn.part04.rar
http://rapidshare.com/files/229159402/PumpItUp-Aeroburn.part05.rar
http://rapidshare.com/files/229889111/PumpItUp-Aeroburn.part06.rar
http://rapidshare.com/files/230275950/PumpItUp-Aeroburn.part07.rar
http://rapidshare.com/files/231438004/PumpItUp-Aeroburn.part08.rar
http://rapidshare.com/files/231505765/PumpItUp-Aeroburn.part09.rar
-----------------
سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/221743164/PumpItUp-DanceMix.part1.rar
http://rapidshare.com/files/221803539/PumpItUp-DanceMix.part2.rar
http://rapidshare.com/files/222488598/PumpItUp-DanceMix.part3.rar
http://rapidshare.com/files/222530827/PumpItUp-DanceMix.part4.rar
http://rapidshare.com/files/222574188/PumpItUp-DanceMix.part5.rar
http://rapidshare.com/files/222888301/PumpItUp-DanceMix.part6.rar
http://rapidshare.com/files/222950228/PumpItUp-DanceMix.part7.rar
http://rapidshare.com/files/223285508/PumpItUp-DanceMix.part8.rar

-------------------------------

سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/226787010/PumpItUp-HiEnergy.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226787017/PumpItUp-HiEnergy.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226905316/PumpItUp-HiEnergy.part3.rar
http://rapidshare.com/files/227187982/PumpItUp-HiEnergy.part4.rar
http://rapidshare.com/files/227187985/PumpItUp-HiEnergy.part5.rar
http://rapidshare.com/files/227309941/PumpItUp-HiEnergy.part6.rar
http://rapidshare.com/files/227309942/PumpItUp-HiEnergy.part7.rar


-----------------------------------سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/206487210/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part01.rar
http://rapidshare.com/files/206966773/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part02.rar
http://rapidshare.com/files/206981452/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part03.rar
http://rapidshare.com/files/206991511/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part04.rar
http://rapidshare.com/files/207006237/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part05.rar
http://rapidshare.com/files/207333767/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part06.rar
http://rapidshare.com/files/207529806/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part07.rar
http://rapidshare.com/files/208138865/PumpItUp-BurnIt_LoseIt.part08.rar

-----------------------------------


سرور رپیدشیر

http://rapidshare.com/files/197599159/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part1.rar
http://rapidshare.com/files/197599163/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part2.rar
http://rapidshare.com/files/197765288/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part3.rar
http://rapidshare.com/files/197765295/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part4.rar
http://rapidshare.com/files/197877864/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part5.rar
http://rapidshare.com/files/197931856/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part6.rar
http://rapidshare.com/files/198041567/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part7.rar
http://rapidshare.com/files/198041571/Pump_It_Up_-_The_Ultimate_Dance_Workout.part8.rar

3 comments:

 1. از دوستان هرکی دانلود کرده ازش میخرم.با این ایمیل تماس بگیرین
  vahid32003@gmail.com

  ReplyDelete
 2. سلام
  من نمیتونم دانلود کنم چرا!؟

  ReplyDelete
 3. mersi az zahemateton ke inro upload kardin

  ReplyDelete